Система оцінювання TOEFL iBT

Докладніше про систему оцінювання

Шкала оцінювання

Оскільки тест TOEFL iBT значно відрізняється від попередніх версій тесту, то шкали оцінювання також виглядають інакше. У новому тесті присутні бали з чотирьох типів мовних навичок:

Аудіювання 0 – 30
Читання 0 – 30
Говоріння 0 – 30
Письмо 0 – 30
Всього 0 – 120

Оцінка відповідей у секціях Розмовної мови та Листи

Говоріння

Відповіді з усіх шести розділів секції Лист записуються та пересилаються у цифровому вигляді до Центру оцінювання ETS. Відповіді кожної людини, яка складає іспит, оцінюються 3 – 6 сертифікованими оцінювачами. За кожне завдання можна набрати від 0 до 4 балів (див. Додаток). Середня кількість балів за всі шість завдань конвертується у шкалу від 0 до 30 балів.

Фахівці прослуховують такі особливості у відповідях студентів:

Подача: Наскільки чистою була мова? Хороші відповіді повинні звучати чисто і плавно, з чіткою вимовою, природним ритмом, а також інтонацією, що природно звучить.

Використання мови: Наскільки ефективно студент використовував граматику та словник, щоб передати свою ідею? Фахівці контролюють здібності використання як базової, і складної граматики, і навіть вміння використовувати відповідну лексику.

Розкриття теми: Наскільки повно студент відповів на запитання та наскільки прозоро подав свої думки? Наскільки добре було синтезовано та підсумовано інформацію з інтегрованих завдань? У хороших відповідях зазвичай використовується більша частина або весь відведений час, а також чітко і легко простежується взаємозв’язок між думками та перехід від однієї думки до іншої.

Важливо зауважити, що фахівці не очікують ні від кого ідеальних відповідей. І навіть високо оцінені відповіді можуть містити випадкові помилки або деякі проблеми у трьох категоріях.

Письмо

Відповіді на всі завдання з секції Лист також надсилаються до Центру оцінювання. Ці відповіді оцінюються 2 – 4 сертифікованими оцінювачами за шкалою від 0 до 5 балів (див. Додаток). Середній бал за всіма завданнями конвертується на шкалу 0 – 30.

– Відповіді на інтегровані письмові завдання оцінюються за якістю листа (організація, доречне та правильне використання граматики та лексики)

– Незалежне письмове есе оцінюється за загальною якістю листа: глибина розкриття, організація, доречне та правильне вживання граматики та лексики).

Важливо відзначити, що фахівці, які перевіряють письмові відповіді, оцінюють есе як «первинну чернетку». Вони не очікують побачити розгорнуте, продумане та професійне дослідження з заданої теми у вашій відповіді. Тому ті, хто складає тест, можуть отримати дуже високу оцінку за відповідь навіть містить кілька помилок.

Звіти про бали

Нові звіти про набрані бали містять більше інформації про готовність студента до навчання та досягнення успіхів у навчанні в англомовних вишах. Звіт включає:

– бали з оцінки чотирьох навичок

– загальна кількість балів

Звіт надається в електронному вигляді протягом 15 робочих днів після складання тесту. Також учасники тесту можуть безкоштовно переглянути свої результати онлайн. Коледжі, університети та агенції також можуть переглядати результати онлайн, якщо екзаменований вибрав їх як одержувача результатів.

Паперова копія результатів буде надіслана незабаром після отримання онлайн-версії. Звіт також міститиме опис якості загального виконання тесту: високе, середнє або низько, і буде описано, на що конкретно екзаменований здатний при використанні мови. У майбутньому передбачається, що звіт також міститиме рекомендації щодо покращення мовних навичок конкретного студента.

Приклад сертифіката TOEFL

Вимоги до балів

Кожен вуз може мати свої вимоги до балів з TOEFL iBT. Майбутнім студентам слід проконсультуватися з навчальним закладом щодо цих особливих вимог.

Список коледжів, університетів, агентств, що приймають бали TOEFL, а також список їх вимог до балів можна переглянути на ets.org