Все про іспит IELTS

IELTS (International English Language Testing System) – тест з англійської мови для тих, хто збирається іммігрувати, навчатися або проходити практику в англомовному середовищі, дозволяє визначити рівень знання англійської мови у людей, для яких англійська не є рідною .

Стандарт IELTS створено за участю трьох організацій: The University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), The British Council та IDP Education Australia – IELTS Australia.

Найчастіше тест IELTS необхідно здавати тим, хто планує:

  • подавати документи на імміграцію до Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великобританії;
  • вступати на навчання до британських, канадських, австралійських, новозеландських, американських або ірландських університетів. Кількість навчальних закладів, які визнають результати іспиту IELTS, постійно зростає.

Приймають тест IELTS у більш ніж 500 центрах Британської ради в 135 країнах світу, а здають щорічно близько 1.8 мільйона людей.

Вартість іспиту IELTS

Тип тесту Вартість (грн)
IELTS Academic and General Training – тест на папері 4750
IELTS Academic and General Training – комп’ютеризований тест 4750
IELTS для UK Visas and Immigration (UKVI)
(Academic and General Training)
6500

Модулі тесту IELTS

Існує 2 різних модулі тестування:

General Module (Загальний Модуль). Метою цього модуля є визначення загального рівня володіння англійською мовою. Цей модуль підходить тим, хто бажає здобути середню, не академічну освіту, тобто освіту, без здобуття наукового ступеня. Також цей модуль призначений для тих, хто хоче працювати або іммігрувати до Австралії, Канади, Нової Зеландії або Великобританії.

Academic Module (Академічний Модуль). Цей модуль для тих, хто збирається вступати до університету або іншого вищого навчального закладу, на магістерські або аспірантські програми. Рішення про зарахування приймається, зокрема, за результатами здачі цього модуля.

Склад іспиту IELTS – 4 частини

Загальна тривалість тесту 2 години 44 хвилини.

Усім кандидатам, які бажають скласти тест IELTS, необхідно пройти однакові модулі Listening (Аудіювання) та Speaking (Розмовна мова). Модулі Reading (Читання) та Writing (Лист) різняться залежно від того, який варіант тесту проходить кандидат Academic (Академічний) чи General Training (Загальний).

Складається із: 4 секцій, 40 питань.
Тривалість: 30 хвилин.

Під час модуля Listening (Аудіювання) Ви прослуховуєте голосовий запис всього один раз. У процесі прослуховування Ви одночасно читаєте запитання та письмово відповідаєте на них. Протягом тесту питання поступово ускладнюються. Після закінчення прослуховування запису кандидатам надаються додаткові 10 хвилин для того, щобперенести відповіді в екзаменаційний лист. Модуль Listeningодинак ​​для Академічного та Загального форматів.

Тема перших двох секцій модуля – соціальні потреби. Перша секція представлена ​​як бесіди між двома людьми, друга – як монологу. Дві останні секції пов’язані з освітою та навчальними програмами. Третя секція є розмовою між кількома людьми (до 4-х людина), четверта – монолог.

Складається із: 3 секцій, 40 питань.
Тривалість: 60 хвилин.

Потрібно прочитати текст та відповісти на 40 питань. Академічний та Загальний формати мають різні тексти у цьому модулі.

Academic Reading містить три частини, кожна з яких є текстом з 650—1000 слів, взятий із спеціалізованих газет та журналів.

General Training Reading містить три частини невеликих текстів на загальні теми.

Складається із: 2-х завдань.
Тривалість: 60 хвилин.

Академічний та Загальний формати мають різні тексти у цьому модулі.

Для Academic Writing:
– перше завдання (Task 1 – 150 слів) – це аналіз-опис графіка, графічного малюнка чи таблиці;
– Друге завдання (Task 2 – 250 слів) – твір.

Кандидатам дається 20 хвилин на виконання Task 1 (Завдання 1), у якому їм необхідно написати щонайменше 150 слів, і 40 хвилин на виконання Task 2 (Завдання 2), у якому їм необхідно написати щонайменше 250 слів. При перевірці, оцінка Task 2 (Завдання 2) більш важлива, ніж Task 1 (Завдання 1).

У Task 1 (Завдання 1) кандидатам пропонується ознайомитися з діаграмою або даними (графічними, таблицею або схемою) та подати інформацію своїми словами. Оцінюється здатність кандидата систематизувати, представляти та, по можливості, порівнювати дані, описувати стадії процесу, описувати предмет чи подію чи пояснювати принцип роботи чогось.

У Task 2 (Завдання 2), кандидатам представляють думку, аргумент чи проблему. Оцінюється вміння кандидата знаходити вирішення проблеми, представляти та обґрунтовувати свою думку, порівнювати та зіставляти очевидні факти та думки, а також оцінювати та заперечувати судження, очевидні факти чи докази.

Для General Training Writing:
– перше завдання (Task 1 – 150 слів) – написання листа;
– Друге завдання (Task 2 – 250 слів) – твір.

Кандидатам дається 20 хвилин на виконання Task 1 (Завдання 1), у якому їм необхідно написати щонайменше 150 слів, і 40 хвилин на виконання Task 2 (Завдання 2), у якому їм необхідно написати щонайменше 250 слів. При перевірці, оцінка Task 2 (Завдання 2) більш важлива, ніж Task 1 (Завдання 1).

У Task 1 (Завдання 1) кандидатам пропонується написати лист із запитом про інформацію чи проханням пояснити ситуацію. Оцінюється здатність кандидата вести особисте листування, отримувати та забезпечувати загальну реальну інформацію, висловлювати потреби, бажання, переваги та ворожість, висловлювати думку та скарги тощо.

У Task 2 (Завдання 2), кандидатам представляють думку, аргумент чи проблему. Оцінюється вміння кандидата надавати загальну реальну інформацію, формулювати проблему та знаходити її рішення, представляти та доводити свою думку, оцінювати та заперечувати судження, очевидні факти чи доводи.

Складається із: 3 частин.
Тривалість: 11-14 хвилин.

Модуль Speaking (Розмовна мова) являє собою інтерв’ю з викладачем (екзаменатором), що складається з трьох частин.

Частина 1
Кандидат та екзаменатор представляються один одному. Потім кандидат відповідає на загальні питання про нього, його будинок/сім’ю, навчання/роботу, інтереси та інші питання подібної тематики. Проходження цієї частини тесту займає 4-5 хвилин.

Частина 2
Кандидат отримує картку із завданнями з підказками та має говорити на певну тему. Кандидату дається 1 хвилина для підготовки, за бажанням, він може робити позначки. Розповідь має тривати 1-2 хвилини. Потім екзаменатор ставить 1-2 питання по темі картки.

Частина 3
Екзаменатор та кандидат розпочинають обговорення більш абстрактних проблем, за темою, порушеною у Частині 2. Обговорення триває 4-5 хвилин.

У модулі Speaking оцінюється здатність кандидата ефективно спілкуватися англійською. При оцінюванні до уваги беруть швидкість мови, послідовність, словниковий запас, доречність і правильність вживання граматичних форм і вимова.

Перші три модулі (Listening, Reading та Writing) завжди проводяться в один день. Модуль Speaking може бути проведений як того ж дня, так і перенесений на будь-який інший день протягом семи днів до або після дня здачі трьох інших модулів.

Критерії оцінювання тесту IELTS

Результат іспиту можна дізнатися через 10 днів (робітників) після його складання. Результат отримують безпосередньо в центрі тестування або рекомендованим листом. Результат іспиту можна оскаржити, подавши апеляцію.

Центр також може виготовити та надсилати на Вашу вимогу завірені копії сертифіката іспиту до зазначених Вами організацій, посольств, університетів. По телефону та факсу результати не видають.

Як оцінюється IELTS

Шкала оцінки від 1 (що не володіє мовою) до 9 (кваліфіковано володіє мовою). Кандидати отримують оцінку за кожен із модулів: аудіювання, читання, лист, говоріння. Потім чотири отримані оцінки підсумовують об’єднаний бал як одну загальну оцінку за весь іспит.

Загальні бали округляються у бік найближчого цілого чи 1/2 числа. Щоб уникнути сумнівів, встановлено такі правила округлення: якщо середнє арифметичне закінчується на .25 – бал округляється до наступних 1/2 бала, якщо на .75 – до наступного цілого бала.

Так, наприклад, кандидат, який отримав 5.5 балів за Аудіювання, 7.5 за Читання, 5.0 за Лист та 7.0 за Розмовну мову отримає загальний бал 6.5 (25/4 = 6.25 = бал 6.5).

Так само кандидат, який набирає 5.0 бала за Аудіювання, 3.5 за Читання, 3.0 за Лист і 4.0 за Розмовну мову, отримує в результаті 4.0 (15.5/4 = 3.875 = бал 4.0).

З іншого боку, кандидат, який отримав 6.5 балів за Аудіювання, 6.5 за Читання, 5.5 за Лист та 6.0 за Розмовну мову, отримає загальний бал 6.0 (24.5/4 = 6.125 = бал 6.0).

Розшифрування балів:

9 – User expert
Повне володіння мовою: адекватне, точне, швидке та повне розуміння.

8 – Very good user
Цілком володіє мовою, лише випадкові не систематичні неточності та невідповідності. У незвичних ситуаціях може виникнути нерозуміння. Добре підтримує комплексну детальну аргументацію.

7 – Good user
Володіє мовою, незважаючи на випадкові неточності, невідповідності та непорозуміння у деяких ситуаціях. Здебільшого добре володіє складною мовою та розуміє детальні пояснення.

6 – Competent user
В основному ефективне володіння мовою, незважаючи на неточності, невідповідності та непорозуміння. Може використовувати та розуміти досить складну мову, зокрема, у знайомих ситуаціях.

5 – Modest user
Частково володіє мовою, загальне розуміння сенсу здебільшого ситуацій, попри безліч помилок. Може підтримувати спілкування “на своєму полі”.

4 – Limited user
Володіння обмежується знайомими ситуаціями. Часті проблеми у розумінні та виразі. Не здатний використовувати складну мову.

3 – Extremely limited user
висловлює і розуміє лише загальний зміст у дуже знайомих ситуаціях. Часті провали у спілкуванні.

2 – Intermittent user
Неможливе реальне спілкування, крім найголовнішого з використанням окремих слів або коротких формулювань у знайомих ситуаціях та першої необхідності. Серйозні труднощі у розумінні усної та письмової мови.

1 – None user
Не має здатності до використання мови, крім окремих слів.

0 – Did не attempt the test
Неможливо оцінити рівень знань. Можливо, кандидат був відсутній на іспиті